Rss Feed

THCS Sơn Thủy

KẾ HOẠCH

CHUYÊN MỤC HÒ KHOAN

GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG

SÁNG KIẾN KN

Hỗ trợ

Vương Công Quang

Thống kê

 • Đang truy cập: 41
 • Hôm nay: 8787
 • Tháng hiện tại: 23617
 • Tổng lượt truy cập: 23257497

LIÊN KẾT TIỆN ÍCH


GÓC TIN HỌC

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 - 2020
                    
TT NỘI DUNG
1
KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2019-2020
2 QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019-2020
3 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NH 2019-2020
4
5 KẾ HOẠCH DẠY HNDN LỚP 9
6 KẾ HOẠCH THI CHỌN HSG L6, TUYỂN CHỌN HSG LỚP 7,8
7
8 QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
9 KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHUYÊN ĐỀ
10 KẾ HOẠCH TẬP LUYỆN, THI ĐẤU CÁC MÔN HKPĐ
10 ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC THÊM
11  KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HS YẾU KÉM
12 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG TUYẾN 2
13 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
14 KẾ HOẠCH THAO GIẢNG
15 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
16 KẾ HOẠCH SHCM CỤM 7
17 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TDTT
18 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HĐ TNST - BD KNS
19 KẾ HOẠCH DẠY HỌC SONG NGỮ
20 BÁO CÁO SƠ KẾT CHUYÊN MÔN HK1 NH 2019-2020
21 ĐỀ XUÁT PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HK2 - NH 2019-2020
22 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HK 2- NH 2019-2020
23 KẾ HOẠCH BD HSG TUYẾN 2 - GĐ 2
-------------------------------------------
 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THEO THÁNG

 

THÁNG 8/2019
 
THÁNG 9/2019 THÁNG 10/2019 THÁNG 11/2019

THÁNG 12/2019
 
THÁNG 01/2020 THÁNG 02/2020 THÁNG 03/2020

THÁNG 04/2020
 
THÁNG 05/2020 THÁNG 06/2020 THÁNG 07/2020
--------------------------------------------------

 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THEO TUẦN


TUẦN 01
(26/8/2019 - 1/9/2019)

 
TUẦN 02
(2/9/2019 - 8/9/2019)
TUẦN 03
(9/9/2019 - 15/9/2019)

TUẦN 04
(16/9/2019 - 22/9/2019)

 
TUẦN 05
(23/9/2019 - 29/9/2019)
TUẦN 06
(30/9/2019 - 6/9/2019)

TUẦN 07
(07/9/2019 - 13/10/2019)

 
TUẦN 08
(14/10/2019 -20/10/2019)
TUẦN 09
(21/10/2019 - 27/10/2019)

TUẦN 10
(28/10/2019 - 03/11/2019)

 
TUẦN 11
(04/11/2019 - 9/11/2019)
TUẦN 12
(11/12/2019 - 17/12/2019)

TUẦN 13
(18/11/2019 - 24/11/2019)

 
TUẦN 14
(25/11/2019 - 01/12/2019)
TUẦN 15
(2/12/2019 - 8/12/2019)

TUẦN 16
(9/12/2019 - 15/12/2019)

 
TUẦN 17
(16/12/2019 - 22/12/2019)
TUẦN 18
(23/12/2019 - 29/12/2019)

TUẦN 19
(30/12/2019 - 05/01/2020)

 
TUẦN 20
(06/1/2020 - 12/1/2020)
TUẦN 21
(13/1/2020 - 19/1/2020)

TUẦN 22
(20/1/2020 - 26/1/2020)

 
TUẦN 23
(27/1/2020 - 2/2/2020)
TUẦN 24
(3/2/2020 - 9/2/2020)

TUẦN 25
(11/2/2020 - 17/2/2020)

 
TUẦN 26
(18/2/2020 - 23/2/2020)
TUẦN 27
(24/2/2020 - 29/2/2020)
TUẦN 28
(2/3/2020 - 7/3/2020)
TUẦN 29
(9/3/2020 - 14/3/2020)

TUẦN 30
(16/3/2020 -22/3/2020)

 

TUẦN 31
(23/3/2020 -28/3/2020)

 
TUẦN 32
(30/3/2020 - 4/4/2020)
TUẦN 33
(6/4/2020 - 12/4/2020)

TUẦN 34
(13/4/2020 - 19/4/2020)

 
TUẦN 35
(/20/42020 - 25/4/2020)
TUẦN 36
(27/4/2020 - 2/5/2020)

TUẦN 37
(4/5/2020 - 9/5/2020)

 
TUẦN 38
(11/5/2020 - 16/5/2020)
TUẦN 39
(18/5/2020 - 23/5/2020)

TUẦN 40
(25/5/2020 - 01/6/2020)

 
TUẦN 41
(1/6/2020 - 6/6/2020)
TUẦN 42
(8/6/2020 - 13/6/2020)
TUẦN 43
(15/6/2020 - 21/6/2020)
TUẦN 44
(22/6/2020 - 27/6/2020)
TUẦN 45 
(29/6/2020 - 4/7/2020)
TUẦN 46
(6/7/2020 - 11/7/2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
     

 
 

VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

 • 31/2022/TT-BCT
  Thứ năm - 01/12/2022 19:19
  Thông tư 31/2022/TT-BCT ban hành bởi BỘ CÔNG THƯƠNG ngày 08-11-2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện và Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện.
 • 14/2022/TT-BTTTT
  Thứ năm - 01/12/2022 19:19
  Thông tư 14/2022/TT-BTTTT ban hành bởi BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ngày 28-10-2022 quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.
 • 08/2022/TT-BTP
  Thứ năm - 01/12/2022 19:19
  Thông tư 08/2022/TT-BTP ban hành bởi BỘ TƯ PHÁP ngày 01-11-2022 ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại.
 • 57/VBHN-BGTVT
  Thứ năm - 01/12/2022 19:19
  Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BGTVT ban hành bởi VĂN BẢN HỢP NHẤT; BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ngày 03-10-2022 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.
 • 67/2022/TT-BTC
  Thứ năm - 01/12/2022 19:19
  Thông tư 67/2022/TT-BTC ban hành bởi BỘ TÀI CHÍNH ngày 07-11-2022 hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
 • 08/VBHN-BNNPTNT
  Thứ năm - 01/12/2022 19:19
  Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT ban hành bởi VĂN BẢN HỢP NHẤT; BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ngày 05-10-2022 hợp nhất Thông tư quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

THỜI SỰ

HÌNH ẢNH