Rss Feed

THCS Sơn Thủy

CHUYÊN MỤC HÒ KHOAN

KẾ HOẠCH

GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG

SÁNG KIẾN KN

Hỗ trợ

Vương Công Quang

Thống kê

 • Đang truy cập: 62
 • Khách viếng thăm: 80
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 3000
 • Tháng hiện tại: 165219
 • Tổng lượt truy cập: 20122749

LIÊN KẾT TIỆN ÍCH


GÓC TIN HỌC

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 - 2020
                    
TT NỘI DUNG
1
KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2019-2020
2 QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019-2020
3 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NH 2019-2020
4
5 KẾ HOẠCH DẠY HNDN LỚP 9
6 KẾ HOẠCH THI CHỌN HSG L6, TUYỂN CHỌN HSG LỚP 7,8
7
8 QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
9 KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHUYÊN ĐỀ
10 KẾ HOẠCH TẬP LUYỆN, THI ĐẤU CÁC MÔN HKPĐ
10 ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC THÊM
11  KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HS YẾU KÉM
12 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG TUYẾN 2
13 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
14 KẾ HOẠCH THAO GIẢNG
15 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
16 KẾ HOẠCH SHCM CỤM 7
17 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TDTT
18 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HĐ TNST - BD KNS
19 KẾ HOẠCH DẠY HỌC SONG NGỮ
20 BÁO CÁO SƠ KẾT CHUYÊN MÔN HK1 NH 2019-2020
21 ĐỀ XUÁT PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HK2 - NH 2019-2020
22 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HK 2- NH 2019-2020
23 KẾ HOẠCH BD HSG TUYẾN 2 - GĐ 2
-------------------------------------------
 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THEO THÁNG

 

THÁNG 8/2019
 
THÁNG 9/2019 THÁNG 10/2019 THÁNG 11/2019

THÁNG 12/2019
 
THÁNG 01/2020 THÁNG 02/2020 THÁNG 03/2020

THÁNG 04/2020
 
THÁNG 05/2020 THÁNG 06/2020 THÁNG 07/2020
--------------------------------------------------

 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THEO TUẦN


TUẦN 01
(26/8/2019 - 1/9/2019)

 
TUẦN 02
(2/9/2019 - 8/9/2019)
TUẦN 03
(9/9/2019 - 15/9/2019)

TUẦN 04
(16/9/2019 - 22/9/2019)

 
TUẦN 05
(23/9/2019 - 29/9/2019)
TUẦN 06
(30/9/2019 - 6/9/2019)

TUẦN 07
(07/9/2019 - 13/10/2019)

 
TUẦN 08
(14/10/2019 -20/10/2019)
TUẦN 09
(21/10/2019 - 27/10/2019)

TUẦN 10
(28/10/2019 - 03/11/2019)

 
TUẦN 11
(04/11/2019 - 9/11/2019)
TUẦN 12
(11/12/2019 - 17/12/2019)

TUẦN 13
(18/11/2019 - 24/11/2019)

 
TUẦN 14
(25/11/2019 - 01/12/2019)
TUẦN 15
(2/12/2019 - 8/12/2019)

TUẦN 16
(9/12/2019 - 15/12/2019)

 
TUẦN 17
(16/12/2019 - 22/12/2019)
TUẦN 18
(23/12/2019 - 29/12/2019)

TUẦN 19
(30/12/2019 - 05/01/2020)

 
TUẦN 20
(06/1/2020 - 12/1/2020)
TUẦN 21
(13/1/2020 - 19/1/2020)

TUẦN 22
(20/1/2020 - 26/1/2020)

 
TUẦN 23
(27/1/2020 - 2/2/2020)
TUẦN 24
(3/2/2020 - 9/2/2020)

TUẦN 25
(11/2/2020 - 17/2/2020)

 
TUẦN 26
(18/2/2020 - 23/2/2020)
TUẦN 27
(24/2/2020 - 29/2/2020)
TUẦN 28
(2/3/2020 - 7/3/2020)
TUẦN 29
(9/3/2020 - 14/3/2020)

TUẦN 30
(16/3/2020 -22/3/2020)

 

TUẦN 31
(23/3/2020 -28/3/2020)

 
TUẦN 32
(30/3/2020 - 4/4/2020)
TUẦN 33
(6/4/2020 - 12/4/2020)

TUẦN 34
(13/4/2020 - 19/4/2020)

 
TUẦN 35
(/20/42020 - 25/4/2020)
TUẦN 36
(27/4/2020 - 2/5/2020)

TUẦN 37
(4/5/2020 - 9/5/2020)

 
TUẦN 38
(11/5/2020 - 16/5/2020)
TUẦN 39
(18/5/2020 - 23/5/2020)

TUẦN 40
(25/5/2020 - 01/6/2020)

 
TUẦN 41
(1/6/2020 - 6/6/2020)
TUẦN 42
(8/6/2020 - 13/6/2020)
TUẦN 43
(15/6/2020 - 21/6/2020)
TUẦN 44
(22/6/2020 - 27/6/2020)
TUẦN 45 
(29/6/2020 - 4/7/2020)
TUẦN 46
(6/7/2020 - 11/7/2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
     

 
 

THỜI SỰ

VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

 • 11/2021/TT-BNNPTNT
  Thứ tư - 19/01/2022 20:12
  Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT ban hành bởi BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ngày 20-09-2021 ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 • 12/2021/TT-BXD
  Thứ tư - 19/01/2022 20:12
  Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành bởi BỘ XÂY DỰNG ngày 31-08-2021 ban hành định mức xây dựng
 • 09/2021/TT-BKHĐT
  Thứ tư - 19/01/2022 20:12
  Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ban hành bởi BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ngày 16-11-2021 hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất.
 • 16/2021/TT-BLĐTBXH
  Thứ tư - 19/01/2022 20:12
  Thông tư 16/2021/TT-BLĐTBXH ban hành bởi BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ngày 08-11-2021 ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 98 ngành, nghề.
 • 10/2021/TT-BLĐTBXH
  Thứ tư - 19/01/2022 20:12
  Thông tư 10/2021/TT-BLĐTBXH ban hành bởi BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ngày 10-09-2021 ban hành 116 định mức kinh tế - kỹ thuật cho các ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
 • 16/2021/TT-BCT
  Thứ tư - 19/01/2022 20:12
  Thông tư 16/2021/TT-BCT ban hành bởi BỘ CÔNG THƯƠNG ngày 29-10-2021 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

HÌNH ẢNH