Rss Feed

THCS Sơn Thủy

CHUYÊN MỤC HÒ KHOAN

KẾ HOẠCH

GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG

SÁNG KIẾN KN

Hỗ trợ

Vương Công Quang

Thống kê

  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 706
  • Tháng hiện tại: 18151
  • Tổng lượt truy cập: 19661568

LIÊN KẾT TIỆN ÍCH


GÓC TIN HỌC

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 - 2020
                    
TT NỘI DUNG
1
KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2019-2020
2 QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019-2020
3
4 KẾ HOẠCH DẠY HNDN LỚP 9
5 KẾ HOẠCH THI CHỌN HSG L6, TUYỂN CHỌN HSG LỚP 7,8
6
7 QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
8 KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHUYÊN ĐỀ
9 KẾ HOẠCH TẬP LUYỆN, THI ĐẤU CÁC MÔN HKPĐ
10 ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC THÊM
11  KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HS YẾU KÉM
12 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG TUYẾN 2
13 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
14 KẾ HOẠCH THAO GIẢNG
15 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
16 KẾ HOẠCH SHCM CỤM 7
17 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TDTT
18 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HĐ TNST - BD KNS
19 KẾ HOẠCH DẠY HỌC SONG NGỮ
20 BÁO CÁO SƠ KẾT CHUYÊN MÔN HK1 NH 2019-2020
21 ĐỀ XUÁT PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HK2 - NH 2019-2020
22 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HK 2- NH 2019-2020
23 KẾ HOẠCH BD HSG TUYẾN 2 - GĐ 2
-------------------------------------------
 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THEO THÁNG

 

THÁNG 8/2019
 
THÁNG 9/2019 THÁNG 10/2019 THÁNG 11/2019

THÁNG 12/2019
 
THÁNG 01/2020 THÁNG 02/2020 THÁNG 03/2020

THÁNG 04/2020
 
THÁNG 05/2020 THÁNG 06/2020 THÁNG 07/2020
--------------------------------------------------

 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THEO TUẦN


TUẦN 01
(26/8/2019 - 1/9/2019)

 
TUẦN 02
(2/9/2019 - 8/9/2019)
TUẦN 03
(9/9/2019 - 15/9/2019)

TUẦN 04
(16/9/2019 - 22/9/2019)

 
TUẦN 05
(23/9/2019 - 29/9/2019)
TUẦN 06
(30/9/2019 - 6/9/2019)

TUẦN 07
(07/9/2019 - 13/10/2019)

 
TUẦN 08
(14/10/2019 -20/10/2019)
TUẦN 09
(21/10/2019 - 27/10/2019)

TUẦN 10
(28/10/2019 - 03/11/2019)

 
TUẦN 11
(04/11/2019 - 9/11/2019)
TUẦN 12
(11/12/2019 - 17/12/2019)

TUẦN 13
(18/11/2019 - 24/11/2019)

 
TUẦN 14
(25/11/2019 - 01/12/2019)
TUẦN 15
(2/12/2019 - 8/12/2019)

TUẦN 16
(9/12/2019 - 15/12/2019)

 
TUẦN 17
(16/12/2019 - 22/12/2019)
TUẦN 18
(23/12/2019 - 29/12/2019)

TUẦN 19
(30/12/2019 - 05/01/2020)

 
TUẦN 20
(06/1/2020 - 12/1/2020)
TUẦN 21
(13/1/2020 - 19/1/2020)

TUẦN 22
(20/1/2020 - 26/1/2020)

 
TUẦN 23
(27/1/2020 - 2/2/2020)
TUẦN 24
(3/2/2020 - 9/2/2020)

TUẦN 25
(11/2/2020 - 17/2/2020)

 
TUẦN 26
(18/2/2020 - 23/2/2020)
TUẦN 27
(24/2/2020 - 29/2/2020)
TUẦN 28
(2/3/2020 - 7/3/2020)
TUẦN 29
(9/3/2020 - 14/3/2020)

TUẦN 30
(16/3/2020 -22/3/2020)

 

TUẦN 31
(23/3/2020 -28/3/2020)

 
TUẦN 32
(30/3/2020 - 4/4/2020)
TUẦN 33
(6/4/2020 - 12/4/2020)

TUẦN 34
(13/4/2020 - 19/4/2020)

 
TUẦN 35
(/20/42020 - 25/4/2020)
TUẦN 36
(27/4/2020 - 2/5/2020)

TUẦN 37
(4/5/2020 - 9/5/2020)

 
TUẦN 38
(11/5/2020 - 16/5/2020)
TUẦN 39
(18/5/2020 - 23/5/2020)

TUẦN 40
(25/5/2020 - 01/6/2020)

 
TUẦN 41
(1/6/2020 - 6/6/2020)
TUẦN 42
(8/6/2020 - 13/6/2020)
TUẦN 43
(15/6/2020 - 21/6/2020)
TUẦN 44
(22/6/2020 - 27/6/2020)
TUẦN 45 
(29/6/2020 - 4/7/2020)
TUẦN 46
(6/7/2020 - 11/7/2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
     

 
 

THỜI SỰ

VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

HÌNH ẢNH