Rss Feed

THCS Sơn Thủy

KẾ HOẠCH

CHUYÊN MỤC HÒ KHOAN

GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG

SÁNG KIẾN KN

Hỗ trợ

Vương Công Quang

Thống kê

 • Đang truy cập: 87
 • Hôm nay: 5219
 • Tháng hiện tại: 256411
 • Tổng lượt truy cập: 27386566

LIÊN KẾT TIỆN ÍCH


GÓC TIN HỌC

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 - 2020
                    
TT NỘI DUNG
1
KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2019-2020
2 QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019-2020
3 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NH 2019-2020
4
5 KẾ HOẠCH DẠY HNDN LỚP 9
6 KẾ HOẠCH THI CHỌN HSG L6, TUYỂN CHỌN HSG LỚP 7,8
7
8 QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
9 KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHUYÊN ĐỀ
10 KẾ HOẠCH TẬP LUYỆN, THI ĐẤU CÁC MÔN HKPĐ
10 ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC THÊM
11  KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HS YẾU KÉM
12 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG TUYẾN 2
13 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
14 KẾ HOẠCH THAO GIẢNG
15 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
16 KẾ HOẠCH SHCM CỤM 7
17 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TDTT
18 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HĐ TNST - BD KNS
19 KẾ HOẠCH DẠY HỌC SONG NGỮ
20 BÁO CÁO SƠ KẾT CHUYÊN MÔN HK1 NH 2019-2020
21 ĐỀ XUÁT PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HK2 - NH 2019-2020
22 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HK 2- NH 2019-2020
23 KẾ HOẠCH BD HSG TUYẾN 2 - GĐ 2
-------------------------------------------
 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THEO THÁNG

 

THÁNG 8/2019
 
THÁNG 9/2019 THÁNG 10/2019 THÁNG 11/2019

THÁNG 12/2019
 
THÁNG 01/2020 THÁNG 02/2020 THÁNG 03/2020

THÁNG 04/2020
 
THÁNG 05/2020 THÁNG 06/2020 THÁNG 07/2020
--------------------------------------------------

 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THEO TUẦN


TUẦN 01
(26/8/2019 - 1/9/2019)

 
TUẦN 02
(2/9/2019 - 8/9/2019)
TUẦN 03
(9/9/2019 - 15/9/2019)

TUẦN 04
(16/9/2019 - 22/9/2019)

 
TUẦN 05
(23/9/2019 - 29/9/2019)
TUẦN 06
(30/9/2019 - 6/9/2019)

TUẦN 07
(07/9/2019 - 13/10/2019)

 
TUẦN 08
(14/10/2019 -20/10/2019)
TUẦN 09
(21/10/2019 - 27/10/2019)

TUẦN 10
(28/10/2019 - 03/11/2019)

 
TUẦN 11
(04/11/2019 - 9/11/2019)
TUẦN 12
(11/12/2019 - 17/12/2019)

TUẦN 13
(18/11/2019 - 24/11/2019)

 
TUẦN 14
(25/11/2019 - 01/12/2019)
TUẦN 15
(2/12/2019 - 8/12/2019)

TUẦN 16
(9/12/2019 - 15/12/2019)

 
TUẦN 17
(16/12/2019 - 22/12/2019)
TUẦN 18
(23/12/2019 - 29/12/2019)

TUẦN 19
(30/12/2019 - 05/01/2020)

 
TUẦN 20
(06/1/2020 - 12/1/2020)
TUẦN 21
(13/1/2020 - 19/1/2020)

TUẦN 22
(20/1/2020 - 26/1/2020)

 
TUẦN 23
(27/1/2020 - 2/2/2020)
TUẦN 24
(3/2/2020 - 9/2/2020)

TUẦN 25
(11/2/2020 - 17/2/2020)

 
TUẦN 26
(18/2/2020 - 23/2/2020)
TUẦN 27
(24/2/2020 - 29/2/2020)
TUẦN 28
(2/3/2020 - 7/3/2020)
TUẦN 29
(9/3/2020 - 14/3/2020)

TUẦN 30
(16/3/2020 -22/3/2020)

 

TUẦN 31
(23/3/2020 -28/3/2020)

 
TUẦN 32
(30/3/2020 - 4/4/2020)
TUẦN 33
(6/4/2020 - 12/4/2020)

TUẦN 34
(13/4/2020 - 19/4/2020)

 
TUẦN 35
(/20/42020 - 25/4/2020)
TUẦN 36
(27/4/2020 - 2/5/2020)

TUẦN 37
(4/5/2020 - 9/5/2020)

 
TUẦN 38
(11/5/2020 - 16/5/2020)
TUẦN 39
(18/5/2020 - 23/5/2020)

TUẦN 40
(25/5/2020 - 01/6/2020)

 
TUẦN 41
(1/6/2020 - 6/6/2020)
TUẦN 42
(8/6/2020 - 13/6/2020)
TUẦN 43
(15/6/2020 - 21/6/2020)
TUẦN 44
(22/6/2020 - 27/6/2020)
TUẦN 45 
(29/6/2020 - 4/7/2020)
TUẦN 46
(6/7/2020 - 11/7/2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
TUẦN 
(//2020 - //2020)
     

 
 

VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

 • 67/2023/NĐ-CP
  Chủ nhật - 24/09/2023 13:16
  Nghị định 67/2023/NĐ-CP ban hành bởi CHÍNH PHỦ ngày 06-09-2023 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
 • 02/VBHN-KTNN
  Chủ nhật - 24/09/2023 13:16
  Văn bản hợp nhất 02/VBHN-KTNN ban hành bởi VĂN BẢN HỢP NHẤT; KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ngày 09-08-2023 hợp nhất Quyết định ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.
 • 54/2023/TT-BTC
  Chủ nhật - 24/09/2023 13:16
  Thông tư 54/2023/TT-BTC ban hành bởi BỘ TÀI CHÍNH ngày 15-08-2023 hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính.
 • 22/2023/TT-BGTVT
  Chủ nhật - 24/09/2023 13:16
  Thông tư 22/2023/TT-BGTVT ban hành bởi BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ngày 30-06-2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ.
 • 16/2023/TT-BKHCN
  Chủ nhật - 24/09/2023 13:16
  Thông tư 16/2023/TT-BKHCN ban hành bởi BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ngày 09-08-2023 hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ.
 • 124/NQ-CP
  Chủ nhật - 24/09/2023 13:16
  Nghị quyết 124/NQ-CP ban hành bởi CHÍNH PHỦ ngày 07-08-2023 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023.

THỜI SỰ

HÌNH ẢNH