Rss Feed

THCS Sơn Thủy

KẾ HOẠCH

CHUYÊN MỤC HÒ KHOAN

GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG

SÁNG KIẾN KN

Hỗ trợ

Vương Công Quang

Thống kê

 • Đang truy cập: 76
 • Khách viếng thăm: 44
 • Máy chủ tìm kiếm: 34
 • Hôm nay: 4099
 • Tháng hiện tại: 69036
 • Tổng lượt truy cập: 23794959

LIÊN KẾT TIỆN ÍCH


GÓC TIN HỌC

                                             TÀI LIỆU                                              TẢI
WRITTEN TEST NO 2.A EL 8_2018 - 2019
WRITTEN TEST NO 1 EL 8_2018 - 2019
Tiet 8_KT hinh 8_chuong IV_2018 - 2019
Ma trận, đề kt HK1 Địa 8_2018 - 2019
KT ki 2 li 8_2018 - 2019
De thi hoc ki 2 CN 8_2018 - 2019
de KT nhac 8 HKII_2018 - 2019
de KT nhac 8 HKI_2018 - 2019
de KT nhac  8 1 tiet_2018 - 2019
Đề KT học kì 1lis 8_2018 - 2019
de kiem tra van 8_2018 - 2019
De kiem tra HK2_mon MT8_2018 - 2019
De kiem tra HK1_mon MT8_2018 - 2019
De kiem tra 45'_HK2_mon MT8_2018 - 2019
De kiem tra 45'_HK1_mon MT8_2018 - 2019
ĐỀ KIỂM TRA 1T  LICH SU HKII. LS8_2018 - 2019
Đề kiểm tra 1 tiết sinh 8 kỳ I_2018 - 2019
đề kiểm tra 1  kỳ 2  sinh 8_2018 - 2019
ĐỀ HKI SINH 8 năm 2018 -2019
BÀI KT 1 TIẾT LICH SU 8 KI_2018 - 2019
Đề kt hóa 8 45 phut_2018 - 2019
Đề KT học kì II HOA 8_2018 - 2019
Đề kt sinh 8 45 phut_2018 - 2019
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 8 KỲ 2_2018-2019
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I  MÔN GDCD 8 NĂM HỌC 2018-2019
KIỂM TRA HỌC KỲ II GDCD 8 CỦA THU_2018-2019
   
   

 
 

VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

 • 65/2022/NĐ-CP
  Thứ ba - 07/02/2023 00:06
  Nghị định 65/2022/NĐ-CP ban hành bởi CHÍNH PHỦ ngày 16-09-2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
 • 20/VBHN-BTC
  Thứ ba - 07/02/2023 00:06
  Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC ban hành bởi VĂN BẢN HỢP NHẤT; BỘ TÀI CHÍNH ngày 12-09-2022 hợp nhất Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông.
 • 23/2022/TT-NHNN
  Thứ ba - 07/02/2023 00:06
  Thông tư 23/2022/TT-NHNN ban hành bởi NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ngày 30-12-2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật để phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối.
 • 24/2022/TT-BTTTT
  Thứ ba - 07/02/2023 00:06
  Thông tư 24/2022/TT-BTTTT ban hành bởi BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ngày 30-11-2022 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin”.
 • 28/2022/TT-BNNPTNT
  Thứ ba - 07/02/2023 00:06
  Thông tư 28/2022/TT-BNNPTNT ban hành bởi BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ngày 30-12-2022 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng.
 • 78/2023/QH15
  Thứ ba - 07/02/2023 00:06
  Nghị quyết 78/2023/QH15 ban hành bởi QUỐC HỘI ngày 05-01-2023 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

THỜI SỰ

HÌNH ẢNH