Rss Feed

THCS Sơn Thủy

CHUYÊN MỤC HÒ KHOAN

KẾ HOẠCH

GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG

SÁNG KIẾN KN

Hỗ trợ

Vương Công Quang

Thống kê

 • Đang truy cập: 22
 • Hôm nay: 773
 • Tháng hiện tại: 23958
 • Tổng lượt truy cập: 19594776

LIÊN KẾT TIỆN ÍCH


GÓC TIN HỌC

                                             TÀI LIỆU                                              TẢI
WRITTEN TEST NO 2.A EL 8_2018 - 2019
WRITTEN TEST NO 1 EL 8_2018 - 2019
Tiet 8_KT hinh 8_chuong IV_2018 - 2019
Ma trận, đề kt HK1 Địa 8_2018 - 2019
KT ki 2 li 8_2018 - 2019
De thi hoc ki 2 CN 8_2018 - 2019
de KT nhac 8 HKII_2018 - 2019
de KT nhac 8 HKI_2018 - 2019
de KT nhac  8 1 tiet_2018 - 2019
Đề KT học kì 1lis 8_2018 - 2019
de kiem tra van 8_2018 - 2019
De kiem tra HK2_mon MT8_2018 - 2019
De kiem tra HK1_mon MT8_2018 - 2019
De kiem tra 45'_HK2_mon MT8_2018 - 2019
De kiem tra 45'_HK1_mon MT8_2018 - 2019
ĐỀ KIỂM TRA 1T  LICH SU HKII. LS8_2018 - 2019
Đề kiểm tra 1 tiết sinh 8 kỳ I_2018 - 2019
đề kiểm tra 1  kỳ 2  sinh 8_2018 - 2019
ĐỀ HKI SINH 8 năm 2018 -2019
BÀI KT 1 TIẾT LICH SU 8 KI_2018 - 2019
Đề kt hóa 8 45 phut_2018 - 2019
Đề KT học kì II HOA 8_2018 - 2019
Đề kt sinh 8 45 phut_2018 - 2019
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 8 KỲ 2_2018-2019
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I  MÔN GDCD 8 NĂM HỌC 2018-2019
KIỂM TRA HỌC KỲ II GDCD 8 CỦA THU_2018-2019
   
   

 
 

THỜI SỰ

VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

 • 48/VBHN-BTC
  Thứ năm - 06/05/2021 03:49
  Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC ban hành bởi VĂN BẢN HỢP NHẤT; BỘ TÀI CHÍNH ngày 22-12-2020 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.
 • 429/QĐ-TTg
  Thứ năm - 06/05/2021 03:49
  Quyết định 429/QĐ-TTg ban hành bởi THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ngày 24-03-2021 về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030.
 • 33/2021/NĐ-CP
  Thứ năm - 06/05/2021 03:49
  Nghị định 33/2021/NĐ-CP ban hành bởi CHÍNH PHỦ ngày 29-03-2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 34/2021/NĐ-CP
  Thứ năm - 06/05/2021 03:49
  Nghị định 34/2021/NĐ-CP ban hành bởi CHÍNH PHỦ ngày 29-03-2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.
 • 01/VBHN-BGTVT
  Thứ năm - 06/05/2021 03:49
  Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT ban hành bởi VĂN BẢN HỢP NHẤT; BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ngày 04-02-2021 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.
 • 15/2020/TT-BLĐTBXH
  Thứ năm - 06/05/2021 03:49
  Thông tư 15/2020/TT-BLĐTBXH ban hành bởi BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ngày 28-12-2020 ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 41 ngành, nghề.

HÌNH ẢNH