Rss Feed

THCS Sơn Thủy

CHUYÊN MỤC HÒ KHOAN

KẾ HOẠCH

GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG

SÁNG KIẾN KN

Hỗ trợ

Vương Công Quang

Thống kê

 • Đang truy cập: 46
 • Hôm nay: 6711
 • Tháng hiện tại: 81613
 • Tổng lượt truy cập: 22241397

LIÊN KẾT TIỆN ÍCH


GÓC TIN HỌC

 
 

VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

 • 06/2022/TT-BTTTT
  Thứ hai - 08/08/2022 15:55
  Thông tư 06/2022/TT-BTTTT ban hành bởi BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ngày 30-06-2022 hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
 • 08/2022/TT-BKHĐT
  Thứ hai - 08/08/2022 15:55
  Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ban hành bởi BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ngày 31-05-2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
 • 41/2022/TT-BTC
  Thứ hai - 08/08/2022 15:55
  Thông tư 41/2022/TT-BTC ban hành bởi BỘ TÀI CHÍNH ngày 05-07-2022 hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.
 • 33/2022/TT-BTC
  Thứ hai - 08/08/2022 15:55
  Thông tư 33/2022/TT-BTC ban hành bởi BỘ TÀI CHÍNH ngày 09-06-2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.
 • 08/2022/QH15
  Thứ hai - 08/08/2022 15:55
  Luật 08/2022/QH15 ban hành bởi QUỐC HỘI ngày 16-06-2022 luật Kinh doanh bảo hiểm.
 • 2022/VBHN-BLĐTBXH
  Thứ hai - 08/08/2022 15:55
  Văn bản hợp nhất 2022/VBHN-BLĐTBXH ban hành bởi VĂN BẢN HỢP NHẤT; BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ngày 16-06-2022 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.

THỜI SỰ

HÌNH ẢNH