Rss Feed

THCS Sơn Thủy

KẾ HOẠCH

CHUYÊN MỤC HÒ KHOAN

GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG

SÁNG KIẾN KN

Hỗ trợ

Vương Công Quang

Thống kê

 • Đang truy cập: 48
 • Hôm nay: 10948
 • Tháng hiện tại: 273710
 • Tổng lượt truy cập: 27403865

LIÊN KẾT TIỆN ÍCH


GÓC TIN HỌC

TT Môn học Bài học Thiết bị số
1 Hình học 8

‘‘TRỤC ĐỐI XỨNG’’ 

 Thiết bị
       
       
       
       
       

 
 

VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

 • 17/2023/TT-BKHCN
  Thứ hai - 25/09/2023 09:39
  Thông tư 17/2023/TT-BKHCN ban hành bởi BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ngày 09-08-2023 hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
 • 11/2023/QĐ-KTNN
  Thứ hai - 25/09/2023 09:39
  Quyết định 11/2023/QĐ-KTNN ban hành bởi KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ngày 06-09-2023 ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán.
 • 52/QĐ-HĐĐPĐBSCL
  Thứ hai - 25/09/2023 09:39
  Quyết định 52/QĐ-HĐĐPĐBSCL ban hành bởi HỘI ĐỒNG ĐIỀU PHỐI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ngày 31-08-2023 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long.
 • 45/VBHN-BGTVT
  Thứ hai - 25/09/2023 09:39
  Văn bản hợp nhất 45/VBHN-BGTVT ban hành bởi VĂN BẢN HỢP NHẤT; BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ngày 07-08-2023 hợp nhất Thông tư quy định chất lượng dịch vụ hàng khách tại cảng hàng không.
 • 59/2023/TT-BTC
  Thứ hai - 25/09/2023 09:39
  Thông tư 59/2023/TT-BTC ban hành bởi BỘ TÀI CHÍNH ngày 30-08-2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.
 • 13/2023/TT-BNV
  Thứ hai - 25/09/2023 09:39
  Thông tư 13/2023/TT-BNV ban hành bởi BỘ NỘI VỤ ngày 31-08-2023 hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.

THỜI SỰ

HÌNH ẢNH