Rss Feed

THCS Sơn Thủy

KẾ HOẠCH

CHUYÊN MỤC HÒ KHOAN

GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG

SÁNG KIẾN KN

Hỗ trợ

Vương Công Quang

Thống kê

 • Đang truy cập: 44
 • Khách viếng thăm: 44
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 1972
 • Tháng hiện tại: 46003
 • Tổng lượt truy cập: 24734454

LIÊN KẾT TIỆN ÍCH


GÓC TIN HỌC


Ngày 13 tháng 03 năm 2023
5
   
Ngày 12 tháng 03 năm 2023
7
   
Ngày 11 tháng 03 năm 2023
3
   
Ngày 10 tháng 03 năm 2023
2
   
Ngày 09 tháng 03 năm 2023
0
 
   
Ngày 08 tháng 03 năm 2023
5
   
Ngày 07 tháng 03 năm 2023
4
   
Ngày 06 tháng 03 năm 2023
9
   
Ngày 03 tháng 03 năm 2023
3
   
Ngày 02 tháng 03 năm 2023
6
   
Ngày 01 tháng 03 năm 2023
6
   
Ngày 28 tháng 02 năm 2023
13
   
Ngày 27 tháng 02 năm 2023
6
   
Ngày 24 tháng 02 năm 2023
5
   
Ngày 23 tháng 02 năm 2023
4
   
Ngày 22 tháng 02 năm 2023
6
   
Ngày 21 tháng 02 năm 2023
3
   
Ngày 20 tháng 02 năm 2023
11
   
Ngày 17 tháng 02 năm 2023
7
   
Ngày 15 tháng 02 năm 2023
5
Ngày 03 tháng 2 năm 2023
CV 74: Kế hoạch thi TD- TT cấp Huyện

 
 

Ngày 13 tháng 01 năm 2023
4
   
Ngày 12 tháng 01 năm 2023
6
   
Ngày 11 tháng 01 năm 2023
3
   
Ngày 10 tháng 01 năm 2023
1
   
Ngày 09 tháng 01 năm 2022
6
   
Ngày 07 tháng 01 năm 2023
2
   
Ngày 06 tháng 01 năm 2023
2
   
Ngày 05 tháng 01 năm 2023
4
   
Ngày 04 tháng 01 năm 2022
6
   
Ngày 03 tháng 01 năm 2023
7
   
Ngày 30 tháng 12 năm 2022
14
   
Ngày 29 tháng 12 năm 2022
3
   
Ngày 28 tháng 12 năm 2022
1
   
Ngày 27 tháng 12 năm 2022
2
   
Ngày 26 tháng 12 năm 2022
7
   
Ngày 25 tháng 12 năm 2022
1
   
Ngày 23 tháng 12 năm 2023
1
   
Ngày 22 tháng 12 năm 2022
5
   
Ngày 21 tháng 12 năm 2022
1
   
Ngày 20 tháng 12 năm 2022
1

 
 

VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

 • 03/2023/TT-BNV
  Thứ ba - 06/06/2023 19:34
  Thông tư 03/2023/TT-BNV ban hành bởi BỘ NỘI VỤ ngày 30-04-2023 hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
 • 1798/VBHN-BLĐTBXH
  Thứ ba - 06/06/2023 19:34
  Văn bản hợp nhất 1798/VBHN-BLĐTBXH ban hành bởi VĂN BẢN HỢP NHẤT; BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ngày 18-05-2023 hợp nhất Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
 • 13/2023/QÐ-TTg
  Thứ ba - 06/06/2023 19:34
  Quyết định 13/2023/QÐ-TTg ban hành bởi THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ngày 22-05-2023 ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
 • 03/2023/TT-BKHĐT
  Thứ ba - 06/06/2023 19:34
  Thông tư 03/2023/TT-BKHĐT ban hành bởi BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ngày 20-04-2023 hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.
 • 531/QĐ-TTg
  Thứ ba - 06/06/2023 19:34
  Quyết định 531/QĐ-TTg ban hành bởi THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ngày 19-05-2023 ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 • 541/QĐ-TTg
  Thứ ba - 06/06/2023 19:34
  Quyết định 541/QĐ-TTg ban hành bởi THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ngày 22-05-2023 ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

THỜI SỰ

HÌNH ẢNH