Rss Feed

THCS Sơn Thủy

CHUYÊN MỤC HÒ KHOAN

KẾ HOẠCH

GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG

SÁNG KIẾN KN

Hỗ trợ

Vương Công Quang

Thống kê

 • Đang truy cập: 45
 • Khách viếng thăm: 46
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 4468
 • Tháng hiện tại: 198748
 • Tổng lượt truy cập: 22622338

LIÊN KẾT TIỆN ÍCH


GÓC TIN HỌC

 
 

VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

 • 121/NQ-CP
  Thứ ba - 27/09/2022 12:45
  Nghị quyết 121/NQ-CP ban hành bởi CHÍNH PHỦ ngày 11-09-2022 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2022.
 • 19/VBHN-BTC
  Thứ ba - 27/09/2022 12:45
  Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC ban hành bởi VĂN BẢN HỢP NHẤT; BỘ TÀI CHÍNH ngày 05-09-2022 hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.
 • 31/2022/TT-BTC
  Thứ ba - 27/09/2022 12:45
  Thông tư 31/2022/TT-BTC ban hành bởi BỘ TÀI CHÍNH ngày 08-06-2022 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
 • 20/VBHN-BTC
  Thứ ba - 27/09/2022 12:45
  Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC ban hành bởi VĂN BẢN HỢP NHẤT; BỘ TÀI CHÍNH ngày 12-09-2022 hợp nhất Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông.
 • 1046/QĐ-TTg
  Thứ ba - 27/09/2022 12:45
  Quyết định 1046/QĐ-TTg ban hành bởi THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ngày 06-09-2022 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.
 • 04/2022/TT-BTTTT
  Thứ ba - 27/09/2022 12:45
  Thông tư 04/2022/TT-BTTTT ban hành bởi BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ngày 22-06-2022 quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông.

THỜI SỰ

HÌNH ẢNH