Rss Feed

THCS Sơn Thủy

KẾ HOẠCH

CHUYÊN MỤC HÒ KHOAN

GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG

SÁNG KIẾN KN

Hỗ trợ

Vương Công Quang

Thống kê

 • Đang truy cập: 37
 • Hôm nay: 1438
 • Tháng hiện tại: 29587
 • Tổng lượt truy cập: 24718038

LIÊN KẾT TIỆN ÍCH


GÓC TIN HỌC

I. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

CV 04/PGD Vv thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2022 - 2023


II. KHEN THƯỞNG TẬP THỂ
đang cập nhật

III. KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN

đang cập nhật
 
 

VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

 • 03/2023/TT-BKHĐT
  Chủ nhật - 04/06/2023 02:09
  Thông tư 03/2023/TT-BKHĐT ban hành bởi BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ngày 20-04-2023 hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.
 • 17/2023/NĐ-CP
  Chủ nhật - 04/06/2023 02:09
  Nghị định 17/2023/NĐ-CP ban hành bởi CHÍNH PHỦ ngày 26-04-2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.
 • 03/2023/TT-BNV
  Chủ nhật - 04/06/2023 02:09
  Thông tư 03/2023/TT-BNV ban hành bởi BỘ NỘI VỤ ngày 30-04-2023 hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
 • 1798/VBHN-BLĐTBXH
  Chủ nhật - 04/06/2023 02:09
  Văn bản hợp nhất 1798/VBHN-BLĐTBXH ban hành bởi VĂN BẢN HỢP NHẤT; BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ngày 18-05-2023 hợp nhất Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
 • 13/2023/QÐ-TTg
  Chủ nhật - 04/06/2023 02:09
  Quyết định 13/2023/QÐ-TTg ban hành bởi THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ngày 22-05-2023 ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
 • 01/2023/TT-BKHĐT
  Chủ nhật - 04/06/2023 02:09
  Thông tư 01/2023/TT-BKHĐT ban hành bởi BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ngày 14-04-2023 ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

THỜI SỰ

HÌNH ẢNH