Rss Feed

THCS Sơn Thủy

KẾ HOẠCH

CHUYÊN MỤC HÒ KHOAN

GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG

SÁNG KIẾN KN

Hỗ trợ

Vương Công Quang

Thống kê

 • Đang truy cập: 127
 • Hôm nay: 4436
 • Tháng hiện tại: 308273
 • Tổng lượt truy cập: 21581387

LIÊN KẾT TIỆN ÍCH


GÓC TIN HỌC

                                             TÀI LIỆU                                              TẢI
Bài giảng sinh học 7_bài 1_đặc điểm của cơ thể sống
Bài giảng lịch sử 7_bài 5_Ấn Độ thời phong kiến
Bài giảng sinh học 7_bài 1_đặc điểm....
Bài giảng vật lí 7_Gương cầu lồi
Bài giảng ngữ văn 7_Bài 7
Bài giảng công nghệ 7_Bài 9_Cách sử dụng và bảo...
Bài giảng tin học 7_Bài 9_Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
Bài giảng địa lí 7_Bài 13_Môi trường đới ôn hòa
Bài giảng mĩ thuật 7_Bài 14_Mĩ thuật Việt Nam...
Bài giảng công nghệ 7_Bài 16_Gieo trồng cây nông...
Bài giảng lịch sử 7_Bài 18_Cuộc kháng chiến của ...
Bài giảng vật lí 7_Bài 19_Dòng điện - nguồn điện
Bài giảng địa lí 7_Bài 24_Hoạt động kinh tế...
Bài giảng mĩ thuật 7_Bài 28_Trang trí đầu báo tường
Bài giảng sinh học 7_Bài 33_Cấu tạo trong của cá chép
Bài giảng toán 7_Đại lượng tỉ lệ thuận
Bài giảng toán 7_Tỉ lệ thức
Bài giảng văn 7_Từ đồng nghĩa
   
   

 
 

VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

 • 01/2022/NQ-HĐTP
  Thứ bảy - 28/05/2022 06:35
  Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ban hành bởi HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ngày 15-04-2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo.
 • 536/QĐ-CTN
  Thứ bảy - 28/05/2022 06:35
  Quyết định 536/QĐ-CTN ban hành bởi CHỦ TỊCH NƯỚC ngày 05-05-2022 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.
 • 38/2021/TT-BGTVT
  Thứ bảy - 28/05/2022 06:35
  Thông tư 38/2021/TT-BGTVT ban hành bởi BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ngày 30-12-2021 ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.
 • 27/2022/TT-BTC
  Thứ bảy - 28/05/2022 06:35
  Thông tư 27/2022/TT-BTC ban hành bởi BỘ TÀI CHÍNH ngày 11-05-2022 bãi bỏ Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.
 • 09/VBHN-BTC
  Thứ bảy - 28/05/2022 06:35
  Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC ban hành bởi VĂN BẢN HỢP NHẤT; BỘ TÀI CHÍNH ngày 06-05-2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 • 44/2021/TT-BGTVT
  Thứ bảy - 28/05/2022 06:35
  Thông tư 44/2021/TT-BGTVT ban hành bởi BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ngày 31-12-2021 ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ.

THỜI SỰ

HÌNH ẢNH