Rss Feed

THCS Sơn Thủy

CHUYÊN MỤC HÒ KHOAN

KẾ HOẠCH

GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG

SÁNG KIẾN KN

Hỗ trợ

Vương Công Quang

Thống kê

 • Đang truy cập: 30
 • Hôm nay: 886
 • Tháng hiện tại: 33840
 • Tổng lượt truy cập: 19574253

LIÊN KẾT TIỆN ÍCH


GÓC TIN HỌC

HƯỚNG DẪN CÁCH THỰC HIỆN:
 
1. Cách làm bài: HS tải đề cương về làm bài trên giấy 
2. Cách nộp bài: HS chụp ảnh bài làm gữi cho GVBM thông qua tin nhắn Zalo, Facebook... hoặc nộp trực tiếp bằng giấy thông qua phụ huynh váo chiếu thứ năm hàng tuần
3. GVBM báo cáo kết quả cho nhóm trưởng, nhóm trưởng báo cáo PTCM theo kế hoạch sáng thứ 6 hàng tuần. HS nhận lại đề cương tiếp theo trên Web vào sáng thứ 7 hàng tuần


HỆ THỐNG BÀI TẬP ÔN TẬP THEO TUẦN


TUẦN 01
(15/3/2020 - 21/3/2020)

 
LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9

TUẦN 02
(23/3/2020 - 29//32020)

 
LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9

TUẦN 03
(30/3/2020 - 5/4/2020)

 
LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9

TUẦN 04
(6/4/2020 - 11/4/2020)

 
LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9

TUẦN 05
(13/4/2020 - 18/4/2020)

 
LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9

TUẦN 06
(20/4/2020 - 25/4/2020)

 
LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9

TUẦN 07
(27/4/2020 - 2/5/2020)

 
LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9

TUẦN 08
(//2020 - //2020)

 
LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9

TUẦN 09
(//2020 - //2020)

 
LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9

TUẦN 10
(//2020 - //2020)

 
LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9

                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                 Phan Thúc Bảy
 
 

THỜI SỰ

VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

 • 48/VBHN-BTC
  Thứ sáu - 23/04/2021 06:04
  Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC ban hành bởi VĂN BẢN HỢP NHẤT; BỘ TÀI CHÍNH ngày 22-12-2020 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.
 • 429/QĐ-TTg
  Thứ sáu - 23/04/2021 06:04
  Quyết định 429/QĐ-TTg ban hành bởi THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ngày 24-03-2021 về việc phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030.
 • 33/2021/NĐ-CP
  Thứ sáu - 23/04/2021 06:04
  Nghị định 33/2021/NĐ-CP ban hành bởi CHÍNH PHỦ ngày 29-03-2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 34/2021/NĐ-CP
  Thứ sáu - 23/04/2021 06:04
  Nghị định 34/2021/NĐ-CP ban hành bởi CHÍNH PHỦ ngày 29-03-2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.
 • 09/2020/TT-BKHĐT
  Thứ sáu - 23/04/2021 06:04
  Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT ban hành bởi BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ngày 27-11-2020 quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
 • 34/2020/QĐ-TTg
  Thứ sáu - 23/04/2021 06:04
  Quyết định 34/2020/QĐ-TTg ban hành bởi THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ngày 26-11-2020 ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.

HÌNH ẢNH