Rss Feed

THCS Sơn Thủy

CHUYÊN MỤC HÒ KHOAN

KẾ HOẠCH

GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG

SÁNG KIẾN KN

Hỗ trợ

Vương Công Quang

Thống kê

 • Đang truy cập: 75
 • Hôm nay: 7644
 • Tháng hiện tại: 307518
 • Tổng lượt truy cập: 21580632

LIÊN KẾT TIỆN ÍCH


GÓC TIN HỌC

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG
TT CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
1 KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRONG TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID 19 NH 2021-2022
2 KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TỪ 20-30/9/2021
3 THỐNG KÊ ĐIỀU KIỆN DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
4 NỘI QUY DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
5 THỚI KHÓA BIỂU SỐ 1 DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TỪ 20-30/9/2021 
6 MẪU THEO DÕI KIỂM DIỆN HỌC SINH HỌC TRỰC TUYẾN
7 MẪU THEO DÕI KIỂM DIỆN HỌC SINH HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH
8 BÁO CÁO HỘI NGHỊ RÚT KINH NGHIÊM DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
9 TÀI KHOẢN GOOGLE MEET DÀNH CHO GIÁO VIÊN DẠY HỌC
1. KHỐI 9
- Link dạy học:        https://meet.google.com/vyi-jzvm-csh
2. KHỐI 8
- Link dạy học 1:       https://meet.google.com/cbi-bkkb-bsn
- Link dạy học 2:       https://meet.google.com/zdi-xeic-zew
3. KHỐI 7
- Link dạy học 1:     https://meet.google.com/bmm-echt-nhy
- Link dạy học 2:     https://meet.google.com/psh-aknm-qis
4. KHỐI 6
- Link dạy học:    https://meet.google.com/xrr-owyb-rou
10  Trang tính kiểm diện học sinh tham gia học trực tuyến hàng ngày
11  Kế hoạch dạy học trực tuyến (bổ sung) từ 22/11/2021


 

PHIẾU HỌC TẬP CÁC MÔN
TT PHIẾU MÔN/LỚP TIẾT BÀI SOẠN, HÌNH ẢNH KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HS
1 VẬT LÝ 7  1 TIẾT 1; NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG-NGUỒN SÁNG, VẬT SÁNG Phiếu GV đánh giá
2 TOÁN 9 1,2    
3 TOÁN 7 1    
4 TOÁN 6 1    
         

 

 
 

VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

 • 04/CT-TTg
  Thứ sáu - 27/05/2022 23:34
  Chỉ thị 04/CT-TTg ban hành bởi THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ngày 17-05-2022 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.
 • 63/NQ-CP
  Thứ sáu - 27/05/2022 23:34
  Nghị quyết 63/NQ-CP ban hành bởi CHÍNH PHỦ ngày 03-05-2022 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022.
 • 02/2022/TT-BTNMT
  Thứ sáu - 27/05/2022 23:34
  Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ban hành bởi BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ngày 10-01-2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
 • 10/VBHN-BTC
  Thứ sáu - 27/05/2022 23:34
  Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC ban hành bởi VĂN BẢN HỢP NHẤT; BỘ TÀI CHÍNH ngày 13-05-2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.
 • 01/2022/TT-VPCP
  Thứ sáu - 27/05/2022 23:34
  Thông tư 01/2022/TT-VPCP ban hành bởi VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ngày 02-05-2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • 01/2022/QĐ-TTg
  Thứ sáu - 27/05/2022 23:34
  Quyết định 01/2022/QĐ-TTg ban hành bởi THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ngày 18-01-2022 ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

THỜI SỰ

HÌNH ẢNH