Rss Feed

THCS Sơn Thủy

KẾ HOẠCH

CHUYÊN MỤC HÒ KHOAN

GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG

SÁNG KIẾN KN

Hỗ trợ

Vương Công Quang

Thống kê

 • Đang truy cập: 85
 • Hôm nay: 7727
 • Tháng hiện tại: 51237
 • Tổng lượt truy cập: 22681753

LIÊN KẾT TIỆN ÍCH


GÓC TIN HỌC

TT NỘI DUNG CÔNG KHAI TẢI VỀ
1 Thông tư 36 - BGD&ĐT về hướng dẫn công khai CSGD
2 Quy chế dân chủ trường học năm 2017 - 2018
3 Công khai các hoạt động của nhà trường 
4 Hồ sơ xã hội hóa giáo dục 2017 - 2018
5 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018
6 Báo cáo công khai thu nộp năm học 2017 -2018
7 Kê khai tài sản, thu nhập của hiệu trưởng năm 2017 - 2018
8 Kê khai tài sản, thu nhập của phó hiệu trưởng năm 2017 - 2018
9 Kê khai tài sản, thu nhập của kế toán năm 2017 - 2018
10 Công khai cơ sở vật chất nhà trường năm học 2017 - 2018 (Mẫu 11)
11 Công khai đội ngũ nhà giáo - cán bộ quản lý năm 2017 - 2018 (Mẫu 12)
12 Công khai chất lượng thực tế năm học tính đến ngày 01/5/2018 (Mẫu 10)
13 Báo cáo đánh giá thực hiện dự toán thu chi năm 2017
14 Báo cáo công khai quyết toán thu chi 2017
15 Báo cáo công khai dự toán thu chi 2018 (Bổ sung 1)
16 Báo cáo công khai dự toán thu chi 2018 (Bổ sung 2)
16 Báo cáo công tác công khai 2017 - 2018
17 Công khai chất lượng thực tế 2017 - 2018
18 Công khai cơ sở vật chất năm 2017 - 2018
19 Công khai đội ngũ nhà giáo - cán bộ quản lý năm 2017 - 2018 (Mẫu 12)
20 Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2017 - 2018
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                     

 
 

VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

 • 57/2022/TT-BTC
  Thứ tư - 05/10/2022 19:47
  Thông tư 57/2022/TT-BTC ban hành bởi BỘ TÀI CHÍNH ngày 16-09-2022 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp.
 • 12/2022/TT-BGDĐT
  Thứ tư - 05/10/2022 19:47
  Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT ban hành bởi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ngày 26-07-2022 ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.
 • 04/2022/TT-BKHCN
  Thứ tư - 05/10/2022 19:47
  Thông tư 04/2022/TT-BKHCN ban hành bởi BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ngày 31-05-2022 quy định định mức kinh tế -kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
 • 66/2022/NĐ-CP
  Thứ tư - 05/10/2022 19:47
  Nghị định 66/2022/NĐ-CP ban hành bởi CHÍNH PHỦ ngày 20-09-2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.
 • 1046/QĐ-CTN
  Thứ tư - 05/10/2022 19:47
  Quyết định 1046/QĐ-CTN ban hành bởi CHỦ TỊCH NƯỚC ngày 16-09-2022 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.
 • 08/2022/TT-BKHĐT
  Thứ tư - 05/10/2022 19:47
  Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ban hành bởi BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ngày 31-05-2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

THỜI SỰ

HÌNH ẢNH