Rss Feed

THCS Sơn Thủy

KẾ HOẠCH

CHUYÊN MỤC HÒ KHOAN

GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG

SÁNG KIẾN KN

Hỗ trợ

Vương Công Quang

Thống kê

 • Đang truy cập: 133
 • Hôm nay: 4228
 • Tháng hiện tại: 308065
 • Tổng lượt truy cập: 21581179

LIÊN KẾT TIỆN ÍCH


GÓC TIN HỌC

TT NỘI DUNG CÔNG KHAI TẢI VỀ
1 Thông tư 36 - BGD&ĐT về hướng dẫn công khai CSGD
2 Quy chế dân chủ trường học năm 2017 - 2018
3 Công khai các hoạt động của nhà trường 
4 Hồ sơ xã hội hóa giáo dục 2017 - 2018
5 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018
6 Báo cáo công khai thu nộp năm học 2017 -2018
7 Kê khai tài sản, thu nhập của hiệu trưởng năm 2017 - 2018
8 Kê khai tài sản, thu nhập của phó hiệu trưởng năm 2017 - 2018
9 Kê khai tài sản, thu nhập của kế toán năm 2017 - 2018
10 Công khai cơ sở vật chất nhà trường năm học 2017 - 2018 (Mẫu 11)
11 Công khai đội ngũ nhà giáo - cán bộ quản lý năm 2017 - 2018 (Mẫu 12)
12 Công khai chất lượng thực tế năm học tính đến ngày 01/5/2018 (Mẫu 10)
13 Báo cáo đánh giá thực hiện dự toán thu chi năm 2017
14 Báo cáo công khai quyết toán thu chi 2017
15 Báo cáo công khai dự toán thu chi 2018 (Bổ sung 1)
16 Báo cáo công khai dự toán thu chi 2018 (Bổ sung 2)
16 Báo cáo công tác công khai 2017 - 2018
17 Công khai chất lượng thực tế 2017 - 2018
18 Công khai cơ sở vật chất năm 2017 - 2018
19 Công khai đội ngũ nhà giáo - cán bộ quản lý năm 2017 - 2018 (Mẫu 12)
20 Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2017 - 2018
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                     

 
 

VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

 • 01/2022/NQ-HĐTP
  Thứ bảy - 28/05/2022 06:35
  Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ban hành bởi HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ngày 15-04-2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo.
 • 536/QĐ-CTN
  Thứ bảy - 28/05/2022 06:35
  Quyết định 536/QĐ-CTN ban hành bởi CHỦ TỊCH NƯỚC ngày 05-05-2022 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.
 • 38/2021/TT-BGTVT
  Thứ bảy - 28/05/2022 06:35
  Thông tư 38/2021/TT-BGTVT ban hành bởi BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ngày 30-12-2021 ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải.
 • 27/2022/TT-BTC
  Thứ bảy - 28/05/2022 06:35
  Thông tư 27/2022/TT-BTC ban hành bởi BỘ TÀI CHÍNH ngày 11-05-2022 bãi bỏ Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.
 • 09/VBHN-BTC
  Thứ bảy - 28/05/2022 06:35
  Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC ban hành bởi VĂN BẢN HỢP NHẤT; BỘ TÀI CHÍNH ngày 06-05-2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 • 44/2021/TT-BGTVT
  Thứ bảy - 28/05/2022 06:35
  Thông tư 44/2021/TT-BGTVT ban hành bởi BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ngày 31-12-2021 ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ.

THỜI SỰ

HÌNH ẢNH