Rss Feed

THCS Sơn Thủy

KẾ HOẠCH

CHUYÊN MỤC HÒ KHOAN

GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG

SÁNG KIẾN KN

Hỗ trợ

Vương Công Quang

Thống kê

 • Đang truy cập: 49
 • Hôm nay: 4614
 • Tháng hiện tại: 69551
 • Tổng lượt truy cập: 23795474

LIÊN KẾT TIỆN ÍCH


GÓC TIN HỌC

                                             TÀI LIỆU                                              TẢI
Giáo án Toán 9  - Thao giảng
Giáo án Tin 9 - Thao giảng
Giáo án Tin 9 - soạn theo PTNL HS
Giáo án Anh văn 9 HK1 - năm học 2020 - 2021
Giáo án Tin học 9 -  HK1
Giáo án Tin học 9 - HK2
Giáo án Sinh học 9 - TG - TCT32
   

 
 

VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

 • 24/2022/TT-NHNN
  Thứ ba - 07/02/2023 01:33
  Thông tư 24/2022/TT-NHNN ban hành bởi NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ngày 30-12-2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối.
 • 06/2022/TT-BXD
  Thứ ba - 07/02/2023 01:33
  Thông tư 06/2022/TT-BXD ban hành bởi BỘ XÂY DỰNG ngày 30-11-2022 ban hành QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.
 • 30/2022/UBTVQH15
  Thứ ba - 07/02/2023 01:33
  Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 ban hành bởi ngày 30-12-2022 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.
 • 171/NQ-CP
  Thứ ba - 07/02/2023 01:33
  Nghị quyết 171/NQ-CP ban hành bởi CHÍNH PHỦ ngày 31-12-2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
 • 109/2022/NĐ-CP
  Thứ ba - 07/02/2023 01:33
  Nghị định 109/2022/NĐ-CP ban hành bởi CHÍNH PHỦ ngày 30-12-2022 quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.
 • 61/2022/NĐ-CP
  Thứ ba - 07/02/2023 01:33
  Nghị định 61/2022/NĐ-CP ban hành bởi CHÍNH PHỦ ngày 12-09-2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

THỜI SỰ

HÌNH ẢNH