Rss Feed

THCS Sơn Thủy

KẾ HOẠCH

CHUYÊN MỤC HÒ KHOAN

GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG

SÁNG KIẾN KN

Hỗ trợ

Vương Công Quang

Thống kê

 • Đang truy cập: 39
 • Hôm nay: 10226
 • Tháng hiện tại: 272988
 • Tổng lượt truy cập: 27403143

LIÊN KẾT TIỆN ÍCH


GÓC TIN HỌC

Hò mái ba
 
1.     Hô khoan ơ hơ… Có lên non thì mới biết… ơ… hơ … non cao… ơ… hò…(hò, là hô hò khoan,,,0 Hô khoan ơ hơ… có đi học… chữ ai ơi thì mới biết… ơ hò ( hò là hô là khoan)
2.     Hô khoan ơ hờ… Ăn quả phải nhớ người… ơ hờ… ươm cây… ơ… hò, (hò là hô là khoan)… Hô khoan ơ hơ… ta phải… chừ ai ơi…tôn sư trọng đạo… ơ hò, ( hò là hô là khoan )… Hô khoan ơ hơ… tôn sư trọng đạo có ngày thành danh… ơ hò,… ( hò là hô là khoan )
 Hò mái xắp
1.     Hô khoan ơ hờ… ơ hở…, xin mời tất cả xố ơ con ( ơ là hố ) Trường THCS Sơn Thủy mình thắm tình non nước, học sinh nhận nhiều phần thưởng cao quý, trường đã được sở phòng … ơ… khen.( hô khoan ơ là hố khoan ơi hò khoan ) Thể dục văn nghệ đã có tiiéng… mà… gần xa, tham gia nhiều phong trào rất toàn.., là… diện… ( ơ là hố ) ơ hơ hờ… nhà trường đã đổi mới thường xuyê4n không… ờ…hơ…ngừng… ( ơ là hố ).
2.     Cô thầy bận tâm với nghề, đam mê với công việc, đến trường đến lớp tận dụng hết thời… ơ… gian. ( Ơi là hố khoan ơ là hố khoan ơi hò khoan. Khuôn viên sạch đẹp, trương lớp khang trang, học sinh yêu cô thầy mến hơ bạn…( ơ là hố ), ơ hơn hờ mến bạn chứa chan tình người ( ơ là hố ).
Mái nện
 
Đẹp mãi ngàn năm quê hương sông núi.
Nước Việt bao đời vang mãi bài ca. Bao la biển núi đất núi đất trời. Yêu sao(ơi má) đất nước. ( ơi hò )
Í bơ hò khoan. Đất nước quê ( ơ hơ ) mình. Quê mình đẹp ( ơi hơ ) tươi Hò Hồ.
Mái xắp
Đẹp/biết bao/địa danh/hung vĩ/,việt/nam hình/chữ S/nên/ơ hơ thơ.( Hô ơ hô khoan ơi là hồ khoan ơi hồ khoan ) Hoàng sa/sóng vỗ/nhấp nhô/nối Trường sa/một/dãi. ( Ơi là hồ ) Ơ hơ ơ hơ hơ hơ Một dãi /nối liền/không/chia. ( Ơi là hố )
Đây đảo cát ba, đây Lý Sơn, cồn cỏ, đây Bạch Long Vĩ, đây Phú Quý oai linh. ( Hô ơ hồ khoan ơi là hố khoan ơi là khoan )
Nghi Sơn, côn đảo lừng danh đã ghi vào trang sử. ( Ơi là hố )
Non nước quê nhà bao la biển biếc, ta yêu thiết non nước Việt quê ta.(Hô ơ hò khoan ơi là hố khoan ơi hò khoan).
Chung tay gìn giữ biển trời,biên cương bờ cỏi(Ơi là hố).
Bờ cỏi bao đời của ông cha. Ơi là hố).

 
 

VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

 • 59/KH-BCĐTKHNQT
  Thứ hai - 25/09/2023 20:30
  Kế hoạch 59/KH-BCĐTKHNQT ban hành bởi BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT 22-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ ngày 12-09-2023 hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế”.
 • 02/VBHN-KTNN
  Thứ hai - 25/09/2023 20:30
  Văn bản hợp nhất 02/VBHN-KTNN ban hành bởi VĂN BẢN HỢP NHẤT; KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ngày 09-08-2023 hợp nhất Quyết định ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.
 • 17/2023/TT-BKHCN
  Thứ hai - 25/09/2023 20:30
  Thông tư 17/2023/TT-BKHCN ban hành bởi BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ngày 09-08-2023 hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
 • 11/2023/QĐ-KTNN
  Thứ hai - 25/09/2023 20:30
  Quyết định 11/2023/QĐ-KTNN ban hành bởi KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ngày 06-09-2023 ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán.
 • 52/QĐ-HĐĐPĐBSCL
  Thứ hai - 25/09/2023 20:30
  Quyết định 52/QĐ-HĐĐPĐBSCL ban hành bởi HỘI ĐỒNG ĐIỀU PHỐI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ngày 31-08-2023 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long.
 • 993/QĐ-TTg
  Thứ hai - 25/09/2023 20:30
  Quyết định 993/QĐ-TTg ban hành bởi THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ngày 24-08-2023 phê duyệt Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất đến năm 2030.

THỜI SỰ

HÌNH ẢNH