Rss Feed

THCS Sơn Thủy

KẾ HOẠCH

CHUYÊN MỤC HÒ KHOAN

GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG

SÁNG KIẾN KN

Hỗ trợ

Vương Công Quang

Thống kê

 • Đang truy cập: 55
 • Hôm nay: 3000
 • Tháng hiện tại: 165270
 • Tổng lượt truy cập: 20122800

LIÊN KẾT TIỆN ÍCH


GÓC TIN HỌC

HƯỚNG DẪN CÁCH THỰC HIỆN:
 
1. Cách làm bài: HS tải đề cương về làm bài trên giấy 
2. Cách nộp bài: HS chụp ảnh bài làm gữi cho GVBM thông qua tin nhắn Zalo, Facebook... hoặc nộp trực tiếp bằng giấy thông qua phụ huynh váo chiếu thứ năm hàng tuần
3. GVBM báo cáo kết quả cho nhóm trưởng, nhóm trưởng báo cáo PTCM theo kế hoạch sáng thứ 6 hàng tuần. HS nhận lại đề cương tiếp theo trên Web vào sáng thứ 7 hàng tuần


HỆ THỐNG BÀI TẬP ÔN TẬP THEO TUẦN


TUẦN 01
(15/3/2020 - 21/3/2020)

 
LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9

TUẦN 02
(23/3/2020 - 29//32020)

 
LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9

TUẦN 03
(30/3/2020 - 5/4/2020)

 
LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9

TUẦN 04
(6/4/2020 - 11/4/2020)

 
LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9

TUẦN 05
(13/4/2020 - 18/4/2020)

 
LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9

TUẦN 06
(20/4/2020 - 25/4/2020)

 
LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9

TUẦN 07
(27/4/2020 - 2/5/2020)

 
LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9

TUẦN 08
(//2020 - //2020)

 
LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9

TUẦN 09
(//2020 - //2020)

 
LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9

TUẦN 10
(//2020 - //2020)

 
LỚP 6 LỚP 7 LỚP 8 LỚP 9

                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                 Phan Thúc Bảy
 
 

THỜI SỰ

VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI

 • 11/2021/TT-BNNPTNT
  Thứ tư - 19/01/2022 20:12
  Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT ban hành bởi BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ngày 20-09-2021 ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 • 12/2021/TT-BXD
  Thứ tư - 19/01/2022 20:12
  Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành bởi BỘ XÂY DỰNG ngày 31-08-2021 ban hành định mức xây dựng
 • 09/2021/TT-BKHĐT
  Thứ tư - 19/01/2022 20:12
  Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT ban hành bởi BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ngày 16-11-2021 hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất.
 • 16/2021/TT-BLĐTBXH
  Thứ tư - 19/01/2022 20:12
  Thông tư 16/2021/TT-BLĐTBXH ban hành bởi BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ngày 08-11-2021 ban hành danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 98 ngành, nghề.
 • 10/2021/TT-BLĐTBXH
  Thứ tư - 19/01/2022 20:12
  Thông tư 10/2021/TT-BLĐTBXH ban hành bởi BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ngày 10-09-2021 ban hành 116 định mức kinh tế - kỹ thuật cho các ngành, nghề về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
 • 16/2021/TT-BCT
  Thứ tư - 19/01/2022 20:12
  Thông tư 16/2021/TT-BCT ban hành bởi BỘ CÔNG THƯƠNG ngày 29-10-2021 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

HÌNH ẢNH